Medium-lance

Zekerheid gecombineerd met flexibiliteit, eigen ondernemerschap en een jaarinkomen van meer dan 100K … het kan met onze medium-lance regeling[1], een soort beloningsregeling die vergelijkbaar is met de (merk)namen als Midlance®[2], Fitlance en het 70/30 model.

Medium-lance MidlanceinSystems kent uitstekende arbeidsvoorwaarden. Een prima vast salaris, al dan niet met een variabele component, is vanzelfsprekend. Maar je kunt je ook als medium-lancer bij ons aansluiten.
Met midlancing combineer je de voordelen van een vast dienstverband met verschillende voordelen die je als freelancer hebt. Een uitstekend jaarinkomen is daar uiteraard onderdeel van.

Ervaren Oracle, Java of OutSystems developer en medium-lance heeft je belangstelling? Lees dan vooral verder!

Medium-lance is ondernemerschap

Medium-lance houdt het midden tussen een vast dienstverband en ZZP-schap. Het is een zeer interessante middenweg waarbij je voordelen van een vast dienstverband combineert met een stuk eigen ondernemerschap.medium-lance wegwijzer Op de Mediumlance-website vind je meer details van deze beloningsvorm[3].

In de kern ben je als medium-lancer bij inSystems een volwaardig collega. Je participeert, voor zover jij dat wilt natuurlijk, overal in. Een gegarandeerd vast inkomen met bijbehorende sociale voorzieningen vormen een goede basis. Je bepaalt zelf aan welke regelingen bij inSystems je wenst deel te nemen en van welke voorzieningen je gebruik wilt maken. Bovenop dit alles heb je grote invloed op welke opdrachten je uitvoert en ontvang je een fors percentage van jouw persoonlijk resultaat.

Medium-lance bij inSystems

Meerdere organisaties bieden een medium-lance regeling aan en geven daar een eigen unieke invulling aan, al dan niet met eigen (merk)naam. Het principe van onze mediumlance regeling is eenvoudig en transparant. Naast een gegarandeerd basissalaris, dat al meer bedraagt dan 50% van wat je normaalgesproken vast verdient, ontvang je een maandelijks vast te stellen bonus. Deze bonus is een percentage van jouw persoonlijk resultaat in de betreffende maand. Ook ontvang je een vakantietoeslag.

Het kan uiteraard voorkomen dat bijvoorbeeld vanwege vakantie of arbeidsongeschiktheid de berekende bonus voor een bepaalde maand negatief uitvalt. Om te voorkomen dat in dat geval een verrekening met je vaste salaris plaatsvindt, hanteren we voor de bonus het principe van een rekening courant. medium-lance checklistMinder dan jouw vaste maandsalaris wordt het dus niet, en dat is een mooie zekerheid.

Vrijheid en keuzemogelijkheden

Flexibiliteit staat centraal in onze medium-lance regeling. Zo bepaal je bijvoorbeeld zelf, binnen bepaalde grenzen uiteraard, hoeveel verlof- en studiedagen je opneemt. Andere keuzemogelijkheden liggen bijvoorbeeld op het vlak van vervoer (zelf regelen of leaseauto), deelname aan onze collectieve pensioenvoorziening, gebruik van apparatuur van inSystems (laptop, telefoon). En zo heb je meer keuzen.

Flexibele bonusberekening en hoge verdiensten

De hoogte van de maandelijkse bonus heb je voor een groot deel in eigen hand en is afhankelijk van een aantal factoren. Denk bijvoorbeeld aan de regelingen van inSystems waaraan je wenst deel te nemen en aan het aantal uren dat je werkt. Ook de hoogte van het vaste basissalaris is in overleg vast te stellen, met daaraan gekoppeld het percentage dat we hanteren bij de bonusberekening. In de standaardregeling bedraagt de bonus 75% van jouw persoonlijk resultaat, waarmee een jaarinkomen van meer dan 100K reëel is!

medium-lance calculatorBenieuwd naar wat jij kunt verdienen als medium-lancer bij inSystems? Klik dan hier voor de medium-lance calculator en bereken jouw salarisindicatie. Ook kun je contact opnemen. Op verzoek sturen we graag een op maat gesneden voorbeeldberekening toe of plannen we een persoonlijk gesprek.

[1] Medium-lance op Wikipedia
[2] Midlance® is een geregistreerde merknaam van Redblue IT Professionals
[3] Medium-lance website

Medium-lance by inSystems