Medium-lance

Zekerheid gecombineerd met flexibiliteit, eigen ondernemerschap en hoge verdiensten … het kan met de medium-lance regeling van inSystems!

inSystems kent uitstekende arbeidsvoorwaarden. Een prima vast salaris, al dan niet met een variabele component, is vanzelfsprekend. Maar je kunt je ook als medium-lance developer bij ons aansluiten. Als medium-lancer combineer je de voordelen van een vast dienstverband met verschillende voordelen die je als freelancer hebt.

Ervaren in Java, Oracle, .NET of OutSystems en niet bang voor ’n klein beetje ‘risico’? Lees dan vooral verder!

Medium-lance is ondernemerschap

Medium-lance houdt het midden tussen een vast dienstverband en ZZP-schap. Het is een zeer interessante middenweg waarbij je voordelen van een vast dienstverband combineert met een stuk eigen ondernemerschap.Medium-lance

In de kern ben je als medium-lancer bij inSystems een volwaardig collega. Je participeert, voor zover jij dat wilt natuurlijk, overal in. Een gegarandeerd vast inkomen met bijbehorende sociale voorzieningen vormen een goede basis. Je bepaalt zelf aan welke regelingen bij inSystems je wenst deel te nemen en van welke voorzieningen je gebruik wilt maken. Bovenop dit alles heb je grote invloed op welke opdrachten je uitvoert en ontvang je een fors percentage van jouw persoonlijk resultaat.

Medium-lance bij inSystems

Het principe van onze mediumlance regeling is eenvoudig en transparant. Naast een gegarandeerd basissalaris, dat al meer bedraagt dan 50% van wat je normaalgesproken vast verdient, ontvang je een maandelijks vast te stellen bonus. Deze bonus is een percentage van jouw persoonlijk resultaat in de betreffende maand. Ook ontvang je een vakantietoeslag.

Het kan uiteraard voorkomen dat bijvoorbeeld vanwege vakantie of arbeidsongeschiktheid de berekende bonus voor een bepaalde maand negatief uitvalt. Om te voorkomen dat in dat geval een verrekening met je vaste salaris plaatsvindt, hanteren we voor de bonus het principe van een rekening courant. Flexibele keuzeMinder dan jouw vaste maandsalaris wordt het dus niet, en dat is een mooie zekerheid.

Vrijheid en keuzemogelijkheden

Flexibiliteit staat centraal in onze medium-lance regeling. Zo bepaal je bijvoorbeeld zelf, binnen bepaalde grenzen uiteraard, hoeveel verlof- en studiedagen je opneemt. Andere voorbeelden zijn het al dan niet zelf regelen van vervoer en deelname aan onze collectieve pensioenvoorziening. En zo heb je meer keuzen.

Flexibele bonusberekening

De hoogte van de maandelijkse bonus heb je voor een groot deel in eigen hand en is afhankelijk van een aantal factoren. Denk bijvoorbeeld aan de regelingen van inSystems waaraan je wenst deel te nemen en aan het aantal uren dat je werkt. Ook de hoogte van het vaste maandsalaris is in overleg vast te stellen, met daaraan gekoppeld het percentage dat we hanteren bij de bonusberekening.

berekeningDoor de vele variabelen die een rol spelen is het lastig om hier zonder enige toelichting een voorbeeld te geven. Wel benieuwd? Aarzel niet om contact op te nemen en op verzoek sturen we graag een op maat gesneden voorbeeldberekening toe.