Medium-lance voorbeelden

Medium-lance, een soort beloningsregeling die vergelijkbaar is met de merknaam midlance®[1], biedt ervaren developers de kans op een uitstekend jaarinkomen. Het inkomen bestaat uit een vast, gegarandeerd maandsalaris, 8% vakantietoeslag over het vaste salaris en een variabele bonus zijnde een percentage van het persoonlijk resultaat[2].

Variabelen medium-lance regeling

Bij het geven van voorbeelden[3] spelen meerdere variabelen een rol. De belangrijkste zijn:

 • de hoogte van het gegarandeerd salaris,
 • het aantal niet-werkbare dagen zoals verlof, bezoek seminars etc.,
 • het gemiddeld uurtarief dat je gedurende het jaar krijgt, en
 • onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, waardoor je minder uren facturabel bent.

Als medium-lancer bepaal je zelf hoeveel dagen per jaar je niet wenst te werken. We hanteren hierbij een maximum van 40 dagen per jaar, een kleine 2 maanden.

Basisregeling medium-lance

Het gegarandeerd salaris bedraagt tenminste € 3.000 per maand met daarover een vakantietoeslag van 8%. Hierbij krijgt de medium-lancer 75% van zijn/haar persoonlijk resultaat. In de voorbeelden zullen we een gevarieerd aantal niet-werkbare dagen hanteren. Daarbij hanteren we ‘voorzichtige’ uurtarieven; voor de ervaren developer zijn hogere uurtarieven zeker haalbaar, en daarmee ook hogere verdiensten.

medium-lance inSystemsVoorbeeld 1: een jaar waarin je je beperkt tot 20 niet-werkbare dagen zonder niet-facturabele uren en een uurtarief van € 90,00 resulteert in een jaarinkomen van circa € 115.000.

medium-lance inSystemsVoorbeeld 2: je neemt wat meer verlof met 30 niet-werkbare dagen, en hebt geen niet-facturabele uren en een iets lager uurtarief van € 85,00. Dit resulteert in een jaarinkomen van circa € 104.000.

medium-lance inSystemsVoorbeeld 3: uitgaande van 25 niet-werkbare dagen, 5% aan niet-facturabele uren en een uurtarief van € 90,00 heb je een jaarinkomen van circa € 107.000.

medium-lance inSystemsVoorbeeld 4: hetzelfde uurtarief en niet-facturabele uren, € 90,00 resp. 5%, maar met de keuze voor 35 niet-werkdagen, resulteert in circa € 102.000 op jaarbasis.

medium-lance inSystemsVoorbeeld 5: een ‘pechjaar’ met 10% onvoorziene afwezigheid, een lager tarief van € 85,00 en 25 niet-werkbare dagen levert op jaarbasis nog steeds een inkomen van circa € 95.000 op.

Meer zekerheid

Een hoger gegarandeerd maandsalaris is ook mogelijk. Dit geeft meer zekerheid, echter resulteert ook in de hantering van een iets lager percentage voor de berekening van de variabele bonus. In onderstaand voorbeelden gaan we uit van een gegarandeerd maandsalaris van € 3.500 waarbij het bonuspercentage 67,5% bedraagt.

medium-lance inSystemsVoorbeeld 6: met 25 niet-werkdagen, geen onvoorziene omstandigheden (0% niet-facturabel) en een uurtarief van € 90,00 kom je uit op een jaarinkomen van circa € 108.000.

medium-lance inSystemsVoorbeeld 7: meer niet-werkbare dagen, 30, een iets lager uurtarief, € 85,00, en 5% onvoorziene afwezigheid levert bij dit vast salaris nog altijd circa € 94.000 per jaar op.

Aanvullende opties

In bovenstaande voorbeelden gaan we ervan uit dat de medium-lancer net als een ZZP’er zelf zorgdraagt voor vervoer(skosten), apparatuur (laptop, telefoon) en een pensioenregeling. Maar als je bepaalde zaken toch liever via inSystems wilt regelen, kan dat natuurlijk ook. De kosten die inSystems hiervoor maakt worden meegenomen bij het berekenen van jouw persoonlijk resultaat, en zijn daarmee uiteraard wel van invloed op jouw bonus.

berekeningAls je meer wilt weten over de invulling die inSystems geeft aan de medium-lance beloningsregeling, aarzel dan niet om contact op te nemen. Dat kan door contact op te nemen met Charles Betman (zijn contactgegevens vind je op deze pagina) of door het invullen van onderstaand formulier.

Mocht je een op maat gesneden rekenvoorbeeld wensen, vermeld dan s.v.p. het gewenste basissalaris, het aantal niet-werkbare dagen, je expertisegebied en je ervaring daarin, alsmede van welke aanvullende opties je eventueel gebruik wenst te maken.

   

  [1] Midlance® is een geregistreerde merknaam van Redblue IT Professionals.
  [2] Het persoonlijk resultaat wordt berekend door het verminderen van de persoonlijke omzet met alle persoonlijke kosten alsmede met een bijdrage aan de algemene kosten van inSystems.
  [3] Aan de op deze pagina beschreven voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Ze dienen slechts ter illustratie van wat mogelijk is met de medium-lance regeling van inSystems.

  Medium-lance by inSystems