Java

Een van de expertisegebieden van inSystems is Java. Onze developers hebben veel ervaring met het ontwikkelen van applicaties die gebouwd zijn op basis van Java/Jakarta EE en Spring Boot, Java programmingde technologieën die we het meest tegenkomen bij onze klanten.

Applicatie integratie

inSystems levert haar diensten met name aan grotere organisaties met omvangrijke, complexe applicatielandschappen. Integratie van de verschillende applicaties speelt hier een belangrijke rol. Onze ontwikkelaars hebben dan ook ruime ervaring met oplossingen als REST, SOAP en JMS (message queueing) voor het uitwisselen van berichten, waarbij beveiliging en performance een belangrijke rol spelen.

Databases

Vrijwel alle applicatie gebruiken op de één of andere manier een database, of het nu een relationele (RDBMS) of non-relationele (NoSQL) database betreft. Relationele databases als Oracle, Microsoft SQL server en PostgreSQL komen we bij veel van onze klanten tegen. Voor de koppeling van de objectgeoriënteerde Java applicaties met deze databases wordt veelal gebruik gemaakt van Hibernate of een ander ORM framework. CI/CD DevOpsIets waar onze ontwikkelaars dan ook ruime ervaring mee hebben.

Cloud & containers

Van ontwikkelaars wordt de laatste jaren meer verwacht dan alleen het kunnen schrijven van goede code. Steeds meer bedrijven werken met DevOps teams waarin van ontwikkelaars ook wordt verwacht dat zij kennis hebben van de infrastructuur en CI/CD pipelines.
Vrijwel alle bedrijven draaien hun applicaties geheel of voor een deel (hybride) op één of meerdere containerized en/of cloud omgevingen of zijn bezig hun applicaties te migreren naar zo’n platform. We werken dan ook vaak aan projecten waarbij applicaties in kleinere “services” opgesplitst worden en aangepast moeten worden om zoveel mogelijk aan de punten binnen de “Twelve-factor App” methodologie te voldoen. inSystems full-stack JavaDit maakt deze applicaties geschikt om te kunnen draaien op een cloud platform.

Full stack Java development

Hoewel de focus van onze ontwikkelaars voornamelijk ligt op het ontwikkelen van de backend van applicaties, hebben zij ook ervaring met front-end frameworks/libraries als Angular en React, alsmede met technologieën als JavaScript, HTML en CSS. De vraag naar full-stack ontwikkelaars neemt toe, zeker met de DevOps “way of working”, waarbij Java ontwikkelaars ook inzetbaar zijn bij het ontwikkelen van front-end applicaties en het “grijze” gebied tussen de backend en front-end.

Meer informatie

Java (website Oracle)
Wat is Java?
Dev.java – The Destination for Developers