Winst aanbesteding EZK, LNV & SBB

inSystems aanbesteding EZK LNV SBB

In de rol van onderaannemer heeft inSystems samen met SynProfs als hoofdaannemer deelgenomen aan de Europese aanbesteding voor de inhuur van ICT-Professionals door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Staatsbosbeheer en de Nederlandse Emissie Autoriteit. En met succes.

Voor Synprofs was dit geen onbekend traject, zij zijn namelijk opnieuw gekozen als mantelpartij voor de inhuur van ICT-Professionals door genoemde instanties. inSystems zal zich richten op het leveren van gekwalificeerde Oracle database developers, Oracle PL/SQL APEXzowel op het vlak van Oracle PL/SQL en Oracle APEX als op de classic Oracle development stack (Oracle Forms en Reports).

Met onze officiële status als leverancier is het inSystems toegestaan naast eigen medewerkers ook ZZP’ers of medewerkers van collega ICT-dienstverleners aan te bieden. Samenwerken met inSystems? Neem dan contact op met Arno Bosma.

We kijken ernaar uit om de komende 4 jaar uiteenlopende ICT rollen op het vlak van Oracle te vervullen binnen deze 4 instanties.

Oracle dienstverlening inSystems