Partnership OutSystems

Quobell rapid

Onlangs hebben inSystems en OutSystems een partnerschap afgesloten voor de verkoop en distributie van het OutSystems platform in Nederland, alsmede voor de dienstverlening daarom heen.

Met de groeiende belangstelling voor Rapid Application Development (RAD) is inSystems enige tijd terug gestart met dienstverlening op dit gebied, en in het bijzonder met de inzet van development tools ter ondersteuning van RAD.Insystems partner OutSystems Hierbij is OutSystems het platform waar wij zeer veel vertrouwen in hebben, zowel wat betreft de technologie als de toepasselijkheid van het platform. Om onze dienstverlening op dit gebied een verdergaande professionele invulling te geven, is inSystems nu officieel partner geworden van OutSystems.

Het OutSystems Platform is een hoog-productief Platform as a Service (PaaS), bedoeld voor het ontwikkelen en opleveren van enterprise applicaties voor het web en mobiele apparaten, gegenereerd in Java of .Net. Deze applicaties draaien naar keuze in de cloud, on premise of in gecombineerde (hybride) omgevingen. OutSystems sluit qua technologie goed aan op de huidige kennis en expertise van onze consultants.

Voor onze klanten betekent dit dat wij voor de realisatie van applicaties gebruikmakend van RAD als methode naast Oracle Application Express (APEX) nu ook diensten kunnen aanbieden met behulp van OutSystems technologie.