Mini-hackathon WVDB & inSystems

Hackathon

Woensdag 28 februari is een aantal ervaren en startende OutSystems developers van WVDB Adviseurs Accountants en inSystems samen de uitdaging aangegaan om in korte tijd interfaces te realiseren naar een aantal bij WVDB in gebruik zijnde applicaties (Cobra, Twinfield, Exact en Nmbrs). Plaats van uitvoering van deze mini-hackathon was het kantoor van WVDB in Waalre.

SOAP vs REST

4 uur … dat was de tijd die de developers beschikbaar gesteld werd om zich in te lezen in de API (REST of SOAP) en met OutSystems een koppeling met een van de applicaties te realiseren … het eten van de pizza’s inbegrepen! Naast het kunnen inloggen en authentiseren op de applicatie was door WVDB ook reeds een aantal functionele uitvragingen op de applicaties gedefinieerd, input voor de developers om de gerealiseerde interfaces te visualiseren op het scherm.

Om de mini-hackathon een wedstrijdelement te geven kreeg iedere developer een specifieke applicatie toegewezen. Aan het einde van de avond beoordeelde een ‘onafhankelijke jury’ de aan elkaar gepresenteerde resultaten, en kregen ‘de winnaars’ een leuke attentie. Gelukkig kende de mini-hackathon alleen maar winnaars. De gewenste resultaten zijn bereikt, en de avond zelf is voor de deelnemers een leerzame en bovenal ook leuke bijeenkomst gebleken.

Geïnteresseerd in een meer inhoudelijke samenvatting van de mini-hackathon?
Lees hier de blog van Menno Hoogsteen.

Mini-hackathon WVDB inSystems