Midlance, medium-lance, 70/30 model, fitlance, …

Midlance medium-lance

In de markt zijn meerdere namen in omloop die in de kern op hetzelfde neerkomen … een vast dienstverband met een gegarandeerd basissalaris plus een aantrekkelijke bonusregeling. Is deze regeling dan overal hetzelfde? Nee, eigenlijk nooit. Iedere organisatie geeft er een eigen unieke invulling aan, en sommigen ook een merknaam waarvan Midlance®[1] er een is.

Wikipedia

Op Wikipedia is de volgende toelichting te vinden:

Medium-lance, ook midlance genoemd, is een type beloningsmodel behorend bij een detacheringsovereenkomst, en heeft als belangrijkste kenmerk variabele beloning. Medium-lance combineert arbeidsvoorwaarden behorende bij een vast dienstverband met voordelen die een freelance- of zzp-schap biedt. Medium-lance kan ook worden gebruikt als tussenstap naar zelfstandigheid.

Iedere organisatie die medium-lance als beloningsmodel aanbiedt, kan daar een eigen unieke invulling aan geven en desgewenst een eigen merknaam. Medium-lance dienstverbanden hebben veelal de volgende kenmerken gemeenschappelijk:

  • een (lager dan normaal) gegarandeerd basissalaris met bijbehorende sociale voorzieningen,
  • flexibiliteit wat betreft deelname aan / gebruik van secundaire arbeidsvoorwaarden die de organisatie biedt, en
  • een (forse) variabele component, gebaseerd op het persoonlijk resultaat van de medewerker.

inSystems

Medium-lance MidlanceOok inSystems biedt deze interessante beloningsregeling aan haar ervaren Java, Oracle en OutSystems developers, onder de algemene naam medium-lance. Klik hier om een idee te krijgen van hoe wij er in detail invulling aan geven. En dat het een aantrekkelijke regeling is die zich zeker kan meten met de regelingen die anderen aanbieden, bewijzen deze rekenvoorbeelden.

[1] Midlance® is een geregistreerde merknaam van Redblue IT Professionals
[2] Medium-lance op Wikipedia