OutSystems Nextstep 2018 – impressie dag 2

OutSystems Nextstep 2018

Nextstep, het OutSystems event, was grootser opgezet dan ooit. Voor het eerst verspreid over 2 dagen, met zo’n 2000 bezoekers uit 53 landen waarvan meer dan 1000 mensen uit Nederland, bijna twee keer zo groot als vorig jaar. Dat het OutSystems platform leeft en groeit moge duidelijk zijn.

OutSystems 11

Nadat de eerste dag van Nextstep voor een belangrijk deel in het teken stond van de introductie van OutSystems 11 door Paolo Rosado himself,Paolo Rosado OutSystems 11 bood de tweede dag een diversiteit aan sessies. Onderstaand een korte samenvatting van de sessies die ik heb bezocht.

Modern Application Development

Mijn eerste sessie van de dag betrof De MAD sessie (Modern Application Development). Er waren vier sprekers (Jonathan Vardon, Marco Witteveen, Maaike Besuyen en Rui Veloso) uitgenodigd om iets te vertellen over hoe zij de transitie hebben gemaakt naar Outsystems. Enkele lessons learned en tips die aan de orde kwamen, zijn:

  • Veel desktop applicaties worden naar mobiele apps omgezet.
  • Alles willen kunnen gebruiken op elk apparaat.
  • Om de business mee te krijgen is het advies om juist het lastigste proces eerst te pakken voor een PoC.
  • De bankenwereld is nog vrij gesloten mbt het aanbieden van services (API’s) aan derden; in de UK is wel een “Open banking” standaard voor API’s.
  • User experience is erg belangrijk.
  • De business heeft focus nodig, omdat ze gretiger worden als ze zien hoe snel aanpassingen gedaan kunnen worden.

Vopak

Twee sessie die ik bezocht betrof een interview met Wim Gerholt van Vopak. Vopak staat waarschijnlijk voor een verandering van haar business model, omdat diesel en olie nu worden opgeslagen, maar met de transitie naar bijv. elektrisch aangedreven auto’s dit zal kunnen veranderen.Vopak
Wim benadrukte dat het belangrijk is om een architectuur te hebben, omdat je anders snel verkeerde dingen maakt. Hij gaf als voorbeeld software die gemaakt was en die daarna weer weggegooid is. Daarnaast was een omschakeling van waterval naar agile nodig om snel applicaties te ontwikkelen. Hierbij zijn de teams volledig zelfstandig en hebben veel vrijheid. Uiteraard worden fouten gemaakt, maar ze leren ook snel.

Verder besprak Wim een block chain pilot om gegevens gedurende het proces te verzamelen en op te slaan in een block chain.
Tot slot gaf hij de tips “start small en stay small” en geen functionaliteit te maken die pas voor de toekomst bedoeld is.

Containers en microservices

In een volgende sessie, gepresenteerd door Eric ten Harkel en Michel Coudron (CoolProfs), werd ingegaan op containers waarbij ook microservices ter sprake kwamen. Aangestipt werd dat containers duidelijk anders zijn dan VM’s, omdat ze alles in zich hebben om te werken, maar zonder een OS. Communicatie tussen containers vindt plaats o.b.v. microservices.
Het is opletten dat je niet van spaghetti naar macaroni gaat, d.w.z. niet te veel kleine applicaties omzetten. Het is niet altijd gemakkelijk te bepalen waar de grens ligt voor het opknippen van een applicatie naar containers. De gedachte is dat een container een duidelijke business value dient te hebben, maak er geen IT technische containers van.

Artificial Intelligence & Machine Learning

Mijn vierde sessie werd gegeven door Julien Simon, evangalist voor Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) met AWS. Dit was een leuke en vlotte sessie met een paar live demo’s van hoe je AWS op verschillende niveau’s kunt gebruiken:Machine Learning

  • Application Services (API call)
  • Platform services
  • Framework en infrastructure

Gedemonstreerd werd dat iedereen de kant en klare services kan gebruiken. Als voorbeeld liet Julien op een foto met juichende oranjefans een AWS service los die gezichten herkende en de emotie (b.v. vrolijk, angstig, etc) vaststelde. Op een andere foto met een reclamebord liet hij zien hoe een service de tekst herkende en uitsprak, inclusief tekst die voor de toeschouwer eigenlijk niet opvalt.

OutSystems AI

De laatste sessie ging over Outsystems AI en werd gegeven door António Alegria (hoofd AI bij Outsystems), met name gericht op de toekomst van Outsystems en waar ze op dit moment mee bezig zijn.

Antonio liet bijvoorbeeld zien hoe een ERD gemodelleerd zou kunnen worden met behulp van AI. Van heel veel ERD modellen zijn gemeenschappelijke patronen gemaakt. Voer een naam in van een entiteit en je hebt dan waarschijnlijk ook nog andere en generieke velden.
Op vergelijkbare wijze is gekeken naar flow actions, wat heeft geleid naar het voorspellen wat iemand zou doen in een bepaalde flow of na bijv. een IF node.
De mogelijkheid bestaat om je nu al aan te melden voor Outsystems AI. Zie https://www.outsystems.com/ai/early-access/

WordWide Developers Conference

Deze Nextstep was niet technisch gericht, maar meer om kennis te nemen van concrete business cases,AI Development van de huidige en toekomstige ontwikkelingen van het platform, en om te netwerken uiteraard. Voor een meer technisch event dient de WordWide Developers Conference, 6 en 7 november as. in Lissabon.

Tot slot…

Last but not least om te vermelden: de uitstekende catering! Veel verschillende mini maaltijden met ruime keus. De gevulde pasta met pesto of risotto met lente ui en paddestoelen om er maar een paar te noemen. Alleen hiervoor al voor herhaling vatbaar :-)