Oracle DBA en SQL celebration day

Quobell Celebration

Dinsdag 7 mei jl. vond de “DBA en SQL Celebration Day” plaats, georganiseerd door de OGh. Na de opening door OGh-voorzitter Robin Buitenhuis werd er afgetrapt met de eerste keynote door Graham Wood (Oracle US). Zijn presentatie bevatte onder andere de highlights van de Oracle RDMS software, beginnend bij versie 2 t/m de huidige versie 12c. Tevens passeerde de hardware tot en met de huidige Exadata X6 machine de revue.

Database as a Service

Na deze keynote was het de beurt aan een groot aantal parallelsessies, verdeeld over een viertal tracks, waaruit je kon kiezen. De sessies waar ik me op gefocussed heb betroffen de cloud, en met name DBaaS. DBaaS staat voor Database As A Service, wat erop neerkomt dat men een database afneemt van een leverancier, waarbij de database zelf uiteraard in de cloud staat.

De volgende DBaaS worden geleverd:

  • Database as a Service
  • Database Schema Service
  • Exadata Service

Onderstaand een impressie van enkele van de sessies die ik heb bijgewoond.

Oracle Cloud: PaaS – DaaS

De eerste sessie die ik heb gevolgd was “Oracle Cloud: PaaS- Daas”, verzorgd door Transfer Solutions.
In het eerste deel hiervan werd een demo gegeven van de aanvraag van een standaard Oracle (11.2) omgeving in de cloud . Hierin werd getoond hoe eenvoudig het is om een database in de cloud aan te vragen.
De tweede demo betrof een Oracle Data Guard omgeving in de cloud met Dbvisit als third party replicatie tool. Gedemonstreerd werd de replicatie van een on premise en cloud database. Tijdens deze demo werd ook het beheer van en de uitwijk met Oracle Data Guard behandeld.

Do’s en Dont’s in de Oracle database Cloud

Vervolgens heb ik de sessie “Do’s en Dont’s in de Oracle database Cloud” bezocht. Hierin werden tips en trucks gegeven voor de migratie van de on premise omgeving naar de cloud omgeving, waaronder tips en trucs ten aanzien van:

  • een goede administratie (encryptie key);
  • de essentie van de encryptie key tbv onderhoud;
  • een goede administratie van de firewall;
  • het beheer van meerdere domeinen;
  • het uitbreiden van de storage (dit houdt in dat men een fysieke disk aankoppelt en dat een reboot noodzakelijk is);
  • het up / down scalen van omgevingen.

The Cloud: Trial and error

Ook gevolgd heb ik de sessie “The Cloud: Trial and error”, een interactieve sessie waarin werd uitgelegd waar je als leek tegen aanloopt indien men niet-voorbereid de cloud binnenstapt.

Conclusie

De Cloud is volop in beweging en maakt een gigantisch ontwikkeling door. Dit maakt het voor veel organisaties een steeds serieuzere optie om een overstap te maken van hun on premise databaseomgeving naar de cloud. Keuze hierbij is al dan niet het volledig uit handen geven van het beheer hiervan.
Er komen ook steeds meer aanbieders van cloud oplossingen; hetzelfde geldt voor het aantal bedrijven die consultancy hiervoor leveren.
Belangrijk is in ieder geval om niet “blanco” de cloud in te stappen, maar goed voorbereid aan de slag te gaan.