OGh Oracle Database & Middleware Security Day 2014

Quobell Disk

Deze vond plaats 6 mei 2014, ik ben er geweest en heb me op de database presentaties geconcentreerd. Maar de dag begon met een presentatie van Brenno de Winter, onderzoeksjournalist en gespecialiseerd in IT-beveiliging en privacy.
Zijn verhaal ging voornamelijk over de data beveiliging bij de overheid of, liever gezegd het ontbreken daarvan.
Brenno is een goede spreker en het was een genot om naar te luisteren. Google vooral op zijn naam. Dat is erg leerzaam.

Oracle Cloud

Vervolgens kwam Richard Garsthagen aan het woord. Hij werkt voor Oracle en had een gloeiend betoog over de Cloud. Daarbij gingen regelmatig de duimen omhoog. Je kan je databases bij één van de datacenters van Oracle (onder andere in Amsterdam) opslaan. De dienstverlening daarin gaat ook steeds verder. Binnenkort kun je Oracle ook de backups laten maken.

Daarna ben ik naar de verschillende Database presentaties gegaan. De andere 2 tracks betroffen Security en Middleware.

Building a private cloud

De spreker over “Building a private cloud” (Erik Swinkels) was duidelijk minder te spreken over met name de samenwerking tussen Oracle Enterprise Manager en Oracle Virtual Machine. Dat werkte heel vaak niet of de meest voor de hand liggende zaken werkten niet. En hij sprak uit eigen ervaring Bij deze presentatie gingen de duimen omlaag.

Oracle Exadata

Daarna een presentatie van 2 personen die namens de firma Enkitec al meer dan 200 conversies naar Exadata hebben gedaan. De performance winst is natuurlijk groot (factor 3-5). Exadata is natuurlijk een optie als je hardware aan z’n end of life zit.

Oracle Database 12c

Als een na laatste een presentatie over de pluggable database 12c. Een uitleg o.a. aan de hand van YouTube filmpjes die hij (Patrick Munne) heeft gemaakt. Zijn idee was dat Oracle de klanten bewust die kant op stuurt. Het patchen bijvoorbeeld kost veel minder tijd. Een Container databases (CDB) kan 1 of meer Pluggable databases hebben (PDB). Als je er maar 1 PDB aan hangt hoef je niet extra te betalen voor de nieuwe faciliteiten maar bij meer dan 1 wel. De Multi-Tenant oplossing (zoals het wordt genoemd) maakt voor de applicaties niets uit. Die connecten nog steeds zoals voor 12c. Het enige voordeel is voor de DBA. Zijn beheer wordt een stuk eenvoudiger.

Als laatste een praktijkvoorbeeld van een conversie van een Engelse bank die met zijn hele range van Oracle databases (van versie 7 (!) tot en met 11gR2) naar Exadata is overgegaan. Een enorme vooruitgang niet alleen voor wat betreft performance maar ook beheer en zelfs geld.

Het was een leerzame dag. Niet alleen de Oracle Marketing maar ook de praktische uitwerking van die verhalen.