OGh APEX World 2016

Oracle APEX world

Voor de tweede keer op rij heeft de OGh gekozen voor de SS Rotterdam als inspirerende locatie voor APEX World. In tegenstelling tot de voorgaande edities was APEX World 2016 dit keer een tweedaags congres, als vanouds met een grote verscheidenheid aan sprekers en onderwerpen.
Insystems was dit jaar vertegenwoordigd met 6 deelnemers, gelijkelijk verdeeld over de 2 dagen. Tezamen hebben we een groot aantal sessies bijgewoond, veel nieuwe zaken in/rond APEX tot ons genomen, en voldoende inspiratie opgedaan om de Special Interest Group APEX bij Insystems van nieuwe input te voorzien.

Onderstaand een aantal interessante zaken die we tijdens de verschillende keynotes en sessies tot ons hebben genomen.

User eXperience

Met APEX versie 5.0 was is een enorme stap gemaakt wat betreft de usablity van APEX applicaties, met de Universal Theme, ook bekend als Theme 42, in de middelpunt van dit alles. In zijn, overigens wat tamme, keynote op de eerste dag ging Marc Sewts onder andere in op de uitbreidingen die we later dit jaar kunnen verwachten op de Universal Theme bij de introductie van APEX versie 5.1. Aspecten als Theme Styles, Theme Roller, Template Options, Icon Fonts, navigation Lists en Theme Subscriptions zijn hierbij aan de orde gekomen.

APEX universal themeOp een aantal van bovengenoemde aspecten is Roel Hartman dieper ingegaan tijdens zijn sessie ”Mastering the Universal Theme”. Hierin heeft Roel onder andere de voordelen aangegeven van een ‘Grid Fluid’ theme versus de oudere, table-based themes, en de kracht van de Theme Roller versus het ‘oude’ CSS tuning. In zijn presentatie ging hij ook in op het fine tunen van templates middels Template Options; op declaratieve wijze zijn templates te customizen, waarmee het nadeel van de enorme hoeveelheid templates binnen een theme is komen te vervallen. Kijk op https://APEX.oracle.com/ut voor meer informatie over Universal Theme.

Interactive Grid

Op verschillende momenten is aandacht besteed aan de binnen APEX 5.1 aangekondigde Interactive Grid. In de Statement of Direction van APEX wordt deze als volgt beschreven:

Interactive Grid – A new rich, client-side region type that allows editing multiple rows of data in a dynamic, JSON-enabled grid, and supports multiple grids on a single page.

De keynote van dag 2 werd verzorgd door Anthony Rayner, lid van het ontwikkelteam van Interactive Grid. Hij gaf een duidelijke presentatie van hoe IG eruit gaat zien, uiteraard voorzien van de nodige Safe Harbour statements. Wat we van IG te zien kregen was veelbelovend. De gebruiker kan zelf filters toepassen (meer en gemakkelijker dan nu), groeperen en sorteren op zelf te bepalen kolommen, kolommen in het grid verplaatsen, vastzetten, verbergen, etc. Multi-row edit wordt mogelijk. Kortom: meer flexibiliteit voor de gebruiker.

JET ChartsOracle JET

In de derde en laatste keynote ging Hilary Farrel van Oracle in op de nieuwe ‘charting capabilities’ gebaseerd op Oracle JET die in APEX 5.1 geïntroduceerd gaan worden. Oracle JET staat voor Oracle JavaScript Extension Toolkit en biedt een uiterst aanpasbare ondersteuning voor grafische weergave van data.

Customer cases

Een congres als APEX World biedt niet alleen de mogelijkheid om technisch-inhoudelijke sessies bij te wonen, maar ook om kennis te nemen van (de bevindingen voortvloeiend uit) concrete APEX-projecten. Bijgewoond hebben we onder andere sessies betreffende een project voor:

 • Caliber, uitgevoerd door Yellow Star,
 • Vopak Agencies, uitgevoerd door Transfer Solutions,
 • CB, uitgevoerd door iAdvise, en
 • KES Visa & Legalization, uitgevoerd door Accroche.

Osman Akdemir van Yellow Star toonde een software oplossing gebaseerd op APEX, gedeployed in een Microsoft Azure Cloud. Een van zijn conclusies was dat voor een wereldwijd gebruikte applicatie in principe (naast diverse infrastructurele zaken) APEX volstaat.

Jacob Beeuwkes van Transfer Solutions presenteerde, op basis van de oplossing die in de maak is om het volledige proces van Vopak Agencies te ondersteunen, een zevental “lessons learned” voor een omvangrijk APEX-project. Topics hierin waren onder andere het belang van een degelijk UX-design, de structurering van een grote APEX-oplossing (gebaseerd op “The ideal APEX application” geschreven door Joel Kallman), en de in APEX beschikbare Component Authorization.

Yvonne van Dorst ging in op het project dat iAdvise heeft uitgevoerd voor CB betreffende de herbouw van de applicatie waarmee boekwinkels en uitgevers contact maken met CB. Ook hier is uitvoerig aandacht besteed aan de User eXperience. Bijzonder aspect van dit project is ook dat CB alle Oracle development zelf, in eigen huis doet, en APEX development uitbesteedt.

CloudsFeike Boschma van Accroche schetste in zijn presentatie een beeld van de applicatie die hij heeft ontwikkeld voor ondersteuning van het volledige proces ter ondersteuning van een visumaanvraag. Deze applicatie draait nu zo’n 2 jaar in de Oracle cloud, waarbij gekozen is voor de goedkoopste variant van de Oracle Database Schema Service. Deze heeft een aantal beperkingen die de nodige beheerinspanning vergt, maar het eerstvolgende alternatief dat Oracle biedt is in prijs een te grote stap voor KES. Voor de (nabije) toekomst voorziet Feike een situatie voor het MKB dat de bedrijfsvoering volledig in de cloud kan worden uitgevoerd, waarbij de systemen verbonden zullen zijn door API’s gebruikmakend van de Oracle REST Data Services (ORDS).

Standaard APEX vs. maatwerk

Tijdens meerdere sessies is het advies gegeven om bij APEX development zo veel als mogelijk gebruik te maken van hetgeen APEX standaard biedt; bouw maatwerk componenten alleen als het niet anders kan. Klinkt op zich logisch, maar we zien maar al te vaak dat snel naar maatwerk wordt gegrepen, iets wat het onderhoud en beheer van een applicatie en upgrades naar een nieuwere versie van APEX kan bemoeilijken.

APEX plugins

Alan Arentsen van Ordina gaf in zijn presentatie “APEX 5 plugins for everyone” een interessante inleiding over plugins; heel basic, met een zeer praktisch voorbeeld.

Oracle Cloud Services

Iloon Ellen-Wolff sprak in haar sessie over de mogelijkheden met Oracle Cloud services. Grofweg zijn er 3 smaken:

 • Database schema service.
  Hierbij krijg je de beschikking over een schema binnen een door Oracle beheerde database. Maximale data opslag 5Gb. Creëren van objecten moet via de Workshop in APEX. Kosten: $175/maand.
 • Database as a Service.
  Je krijgt een volledige (pre-installed) database tot je beschikking. Beheer wordt gedaan door Oracle. Je kunt via een online verbinding met lokale tools objecten creëren. $300/maand.
 • Virtual image.
  Je krijgt de beschikking over een virtuele machine. Installatie en beheer van de database doe je zelf. Ook $300/maand.

JSON

Het modewoord van de tweede dag was JSON. JavaScript Object Notation is redelijk goed leesbaar voor de mens, als alternatief voor XML. Er bestaan diverse tools om JSON code te lezen en genereren, zoals APEX API packages APEX_util en APEX_json, open-source library PL/JSON en ORDS (Oracle REST Data Services). Sommige daarvan waren al voor APEX 5 beschikbaar. Colm Divily van Oracle Ireland gaf een zeer technische verhaal hoe je RESTful API’s kunt maken met behulp van ORDS.

JSON APEXMarko Goricki gaf in zijn sessie “APEX and JSON” een introductie van JSON, vergeleek het met onder andere XML, om vervolgens aan te geven hoe JSON te gebruiken binnen APEX. Voor de begrijpelijkheid van e.e.a. zou het verstandiger zijn geweest deze introductie-sessie van JSON voor de andere, veel meer technische sessies over JSON te agenderen.

HTML 5 in APEX 5

Christian Rokitta gaf een mooie presentatie over hoe HTML 5 te gebruiken is in APEX 5. Hij heeft een aantal nieuwe HTML 5 elementen aangestipt en hiervan een demo gegeven, waaronder DIALOG en GEOLOCATION. Helaas is HTML 5 nog niet de standaard; de meeste browsers zijn nog niet compatible met HTML 5.

Learning APEX

De tweede dag is een aantal sessies bezocht onder de vlag “Learning APEX”. Deze sessies gingen over standaard APEX-API’s, user input validaties (23 mogelijke varianten!) en diverse frameworks (parameters, security, logging, mail en audit) om de development lifecycle makkelijker te kunnen beheren en de productieapplicatie beter te kunnen monitoren. Interessante en nuttige zaken die in elke nieuwe versie van APEX verbeterd worden, maar niet “hot” zijn en daarom vaak onderbelicht blijven.

Overall conclusie APEX World 2016

De meningen over het verlengen van het congres naar 2 dagen zijn verdeeld. De indruk was dat de tweede dag wat minder bezocht was dan de eerste. Van meerdere bezoekers hebben we vernomen dat de in 1 dag te vergaren informatie in principe wel voldoende is. APEX IDEAnderen vonden het juist wel weer plezierig en relaxter zo verspreid over 2 dagen.

Het aantal gepresenteerde echt nieuwe features van APEX bleek beperkt. Dat is niet zo heel verwonderlijk gezien het feit dat release 5.1 van APEX in de pijplijn zit; dit in tegenstelling tot vorig jaar toen de major release 5.0 eraan zat te komen.

Met name de customer cases tijdens de eerste dag werden als nuttig en leerzaam beschouwd.

Al met al een uitstekend door de OGh georganiseerd congres, goed bezocht en op een aansprekende locatie!