Devoxx 2018: Var with style

Devoxx 2018

Eerder dit jaar is er met de release van Java 10 een nieuwe manier toegevoegd om variabelen te declareren, genaamd Var with style: local variable type inference in Java. Stuart Marks van Oracle is hier tijdens Devoxx 2018 dieper op ingegaan tijdens zijn sessie Var with style.

Stuart Marks

Stuart Marks

Zoals al gebruikelijk was in JavaScript is het nu ook in Java mogelijk om de compiler te laten bepalen welk type een variabele moet krijgen. In tegenstelling tot JavaScript, welke een dynamische type declaratie kent, is en blijft Java gecommitteerd aan statische type declaratie. De compiler bepaalt tijdens het compileren welk statisch type de variabele moet krijgen.

Laten we even naar aan voorbeeld kijken. In plaats van:

Customer customer = new Customer();

kan de variabele met Java 10 als volgt gedeclareerd worden:

var customer = new Customer();

Hiermee is de compiler prima in staat om te bepalen dat de variabele customer van het type Customer moet zijn.

Alleen voor lokale variabelen

Waar kunnen we het type var gebruiken en waar vooral niet? Daar kunnen we kort over zijn, het type var kan alleen worden gebruikt als lokale variabele, verder niet. De reden daarvoor is dat als je per ongeluk een field, methode parameter of return type verandert, je een probleem kan krijgen in een API zonder dat je dat door hebt. Het kan dus zo zijn dat ineens een deel van de code niet meer compileert of erger nog een runtime error geeft tijdens het runnen van je code als gevolg van die wijziging. Om dat te voorkomen is ervoor gekozen om alleen lokale variabelen te kunnen declareren met het type var.

Voorbeelden

Nog even een paar voorbeelden van wat de compiler wel en niet snapt.

var customer = new Customer(); // Customer
var name = ”Ebert”; // String
var numbers = List.of(1, 2, 3); // List<Integer>

var customer; // ERROR
var customer = null; // ERROR
var func = (int a, int b) -> a + b; // ERROR

De eerste foutieve declaratie komt omdat er geen type definitie kan worden vastgesteld. Dat geldt ook voor de tweede foutieve declaratie, omdat null de compiler geen duidelijkheid verschaft om een type te bepalen. Het laatste voorbeeld is een lambda. Aangezien het type van een lambda bepaald wordt door zijn omgeving, is het niet duidelijk genoeg voor de compiler om het type te bepalen en dat werkt dus ook niet.

Bijkomende voordelen van het type var zijn dat het typewerk scheelt, wat ook de leesbaarheid van de code ten goede komt.

Java Var with style example

Tot slot

Het type var is een mooie toevoeging aan Java. Ik hoor rond me heen de voor- en tegenstanders al flink met elkaar in discussie gaan over het wel of niet gebruiken van het type var. Stof genoeg tot discussie. Wat je ook doet, sta er in ieder geval samen achter.

Bekijk hier de sessie van Stuart Marks.