1. Devoxx 2018: Java EE 8+ available now!

    Java EE8 Plus

    Java EE zal worden open sourced door de Eclipse Foundation onder de naam Jakarta EE. Gaël Blondelle meldde tijdens Devoxx dat er goede progressie werd gemaakt, maar dat de eerste versie van Jakarta EE pas in de eerste helft van 2019 wordt verwacht. Vernieuwingen in Jakarta EE op het gebied van microservices zullen pas later volgen.

    Lees meer »