1. Devoxx 2018: Var with style

    Devoxx 2018

    Met de release van Java 10 is een nieuwe manier toegevoegd om variabelen te declareren, genaamd Var with style: local variable type inference in Java. Stuart Marks van Oracle is hier tijdens Devoxx 2018 dieper op ingegaan. Lees hier een korte samenvatting van deze sessie.

    Lees meer »